İCRA TAKİBİ ÖDEME EMRİ ÖRNEKLERİ

 

T.C. Örnek No: 10 ( 163 )
          İcra Müdürlüğü  
Dosya No: 2012/

 

 

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ

HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİPTE

ÖDEME EMRİ

 

1- Alacaklının ve varsa  kanuni  temsilcisinin ve vekilinin  adı,  soyadı   ve  yerleşim  yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de   göstereceği     yerleşim  yerindeki adresi

 

 

2- Borçlunun  ve  varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası

 

 

 

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı  ve  faizli  alacaklarda faizin  miktarı   ile işlemeye  başladığı  gün;  alacak  veya  teminat yabancı  para  ise alacağın  hangi  tarihteki  kur üzerinden talep edildiği ve faizi

 

 

 

 

 

 

 

4- Senet ve tarihi

 

 

 

5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri

 

 

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren        (10) gün içinde ödemeniz; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 

(İİK m.168)

28.11.2012 İcra Müdürü Mühür ve İmza

 

Bugün itibariyle borç durumunuz :

0,00 TL

0,00 TL

0,00 TL

24,45 TL

13,30 TL

+________

37,75 TL

TAKİP TOPLAMI

Tahsil Harcı  (%3,96)

İcra Av. Ücreti

Harçlar

Masraflar

 

GENEL TOPLAM

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !