HUKUK DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME Yetkili tetkik merc

 

HUKUK DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Yetkili tetkik mercii 

Davanın Konusu

Görevli Mah.

Yetkili Mahkeme

ACELE İŞLERDE El Koyma, Tespit ve Tescil 

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ADİ ŞİRKET sözleşmesine göre ortaklık payı olarak emek arzedenle şirket arasında ihtilaf

TİCARET M.

Şirket merkezinin bulunuduğu yer/KESİN

AİLE ekonomisi sınırları içinde bulunan tarımla ilgili işyerlerinde çalışan ile işveren arasında ihtilaf

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

AİLE üyeleri tarafından yapılan ev ve el sanatlarında çalışanla işveren arasındaki ihtilaf

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

ALACAK (Apartman kapıcısı nın ücret talebine dayalı)

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

ALACAK (Bağkur Kanunundan doğan)

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

ALACAK (Belediye Memurunun maaş alacağından doğan)

İDARE M.

Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN

ALACAK (Çiftçi mallarını koruma bekçisinin özlük haklarırından doğan)

İDARE M.

Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN

ALACAK (Çoban ile istihtam edeni arasındaki ilişkiden doğan)

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

ALACAK (Eski belediye başkanının ödenmeyen aylık ücretlerinin ödenmesi)

İDARE M.

Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN

ALACAK (Faiz alacağı)

(İstisnai göreli Mahkeme VAR İSE; BU MAHKEME), Yok ise , ASLİYE H.M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri, Olay yeri, /İHTİYARİ

ALACAK (Gayrımenkul tellallığı (Emlakçı) ücretinin ödenmesi)

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

ALACAK (İdari tasarrufla anonim şirketin genel müdürlüğüne atanan kişinin ücretinnden doğan)

İDARE M.

Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN

ALACAK (Kamu alacağının (6183 S.K. Kapsamında) tahsili)

Alacaklı tahsil dairesinin mahalli tahsil dairesi, Borçlu veya malları başka yerdi ise bunların bulunduğu yer tahsil dairesi niyabeten

Alacaklı tahsil tahsil dairesi, Borçlu veya malları başka yerdi ise bu tahsil dairesi niyabeten/KESİN

ALACAK (Kamu görevlisinin fazladan aldığı paranın tahsili)

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ

ALACAK (Kamu görevlisinin fazladan aldığı paranın tahsili)

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

ALACAK (Kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmuş yerlerde kat malikinin borcunu ödememesi)

SULH HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ALACAK (Kira alacaığı)

SULH HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Aktin icra yeri/İHTİYARİ

ALACAK (Sözleşmeden doğan yetki içeren bonaya bağlanmış para alacağı)

Tüketici M., TİCARET M

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri, Sözleşmeyle belirlenen yer/İHTİYARİ

ALACAK (SSKK (506 S.) 80. maddesinden kaynaklanan kurum alacağı ile ilgili davalar)

İŞ M.

Alacaklı sigorta müdürlüğünün bulunduğu yer/KESİN

ALACAK (Tacir konumundaki kredi borçlusu ile BANKA arasındaki dava)

TİCARET M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

ALACAK (Tüketici konumundaki kredi borçlusu ile BANKA arasındaki dava)

HAKEM HEYETİ, TÜKETİCİ M.

Tüketicinin yerleşim yeri, Davalının yerleşim yeri , Dava konusu işlemin yapıldığı yer/İHTİYARİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞUNUN TASTİKİ

TİCARET M.

Şirket merkezinin bulunduğu yer/KESİN

ANONİM ŞİRKETİN Kuruluşunda ayni varlığın değeri için bilirkişi seçimi

TİCARET M.

Şirket merkezinin bulunduğu yer/KESİN

ANTRONÖR ile Spor Klübü arasındaki dava

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri/KESİN 

APARTMAN KAPICISI  ile yönetim arasındaki dava

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

ARAÇ KAYDININ İPTALİ VE TESÇİL (Satın alanın araç kaydını üzerine almadığından)

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

ARSA sahibi adına inşaat yaptıran ile işçi arasındaki dava

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

ASKERİ   sivil memurun atölye tazminatı istemli davası

İDARE M.

Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN

ASKERİ ATEŞE ile kamu kurumu arasında yurtdışı görev aylığı ile ilgili ihtilaf

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

ASKERİ okuldan istifaen ayrılan kişinin öğrenci masraflarının geri istenmesi işlemine karşı dava

İDARE M.

Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN

AT YARIŞINDA kazanan atları belirleyen komiserler kurulu kararına iptali ve ödülün verilmesi

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

AYRILIK Davası

AİLE M.

Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN

BABA İLE Soybağı Kurulması

AİLE M.

Taraflardan birinin dava ve ya doğum sırasındaki yerleşim yeri/İHTİYARİ

BABALIK  Davası

AİLE M. 

Taraflardan Birinin Dava Veya Doğum Zamanındaki İkametahı/İHTİYARİ

BAĞKUR Kanunundan Doğan Davalar

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

BAKANLIK yönergesini dayanılarak nüfus kütüklerinde yapılan değişikliklerin düzeltilmesi

ASLİYE HUKUK M.

Kaydı düzeltilecek kişinin yerleşim yeri/KESİN

BASIN İŞ Kanunundan Doğan Davalar

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

BASIN mesleğinde çalışanlarla işverenler arasındaki ihtilaflar

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

BAŞKASININ TAŞINMAZI Üzerinde Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

BAŞKASININ TAŞINMAZI Üzerinde Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

BAŞKASININ TAŞINMAZINA taşkın yapılan yapı nedeniyle yıkım davası

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

BELEDİYE ile işçi arasındaki tasarrufu teşvik kesinti ve nemalarından kaynaklanan ihtilaf

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

BELEDİYE tarafından açılan çevrenin kirletilmesinin durdurulması,

ASLİYE HUKUK M.

Haksız fiilin yapıldığı yer/KESİN

BELEDİYECE  su borcundan su bağlamadığından, borçlu olmadığını tespit ile suyun bağlanması

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, /İHTİYARİ

BELEDİYENİN  istediği su bedelinin terkini

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

BELEDİYENİN  işçisinin işine son vermesine karşı dava

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

BELEDİYENİN  kanun gereği ödemekle yükümlü olduğu sosyal amaçlı yardımın tahsili

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

BELEDİYENİN  kurduğu özel hukuk hükümlerine tabi kuruluş ile hazine arasındaki ihtilaf

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/KESİN

BELEDİYENİN  kusurlu ruhsat verme işleminden doğan davalar

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

BONONUN İPTALİ

TİCARET M.

Borçlunun yerleşim yeri/KESİN

Borçlunun itiraz ve şikayetinin kaldırılması ve iflas Dv. (Kam. Sen. M.Y. İcra takibinde)

TİCARET M.

Borçlunun muamele merkezi/KESİN

BORÇLUNUN İVAZSIZ Taşınmaz Satışının İptali (6183 S. AATHK  27, 28 ve 30 md. gereği)

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın bulunduğu yer/KESİN

BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİNİN KALDIRILMASI

İCRA M.

Konkordato kararı veren mahkemenin bulunduğu yer/KESİN

BORÇLUNUN TASARRUFLARININ İPTALİ

ASLİYE HUKUK M.

Borçlunun yerleşim yeri, Tasarrufun yapıldığı yer/İHTİYARİ

BOŞANMA (Akıl Hastalığı Nedeniyle)

AİLE M.

Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN

BOŞANMA (Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeni İle)

AİLE M.

Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN

BOŞANMA (Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle)

AİLE M.

Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN

BOŞANMA (Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle)

AİLE M.

Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN

BOŞANMA (Terk nedeniyle)

AİLE M.

Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN

BOŞANMA (Zina nedeniyle)

AİLE M.

Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN

BOŞANMA Davaları

AİLE M.

Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN

CİNSİYET değişikliği için izin talebi

ASLİYE HUKUK M.

Nüfus Kaydı Düzeltilecek Kişinin yerleşim yeri, /KESİN

CİNSİYET Düzeltilmesi Davaları

ASLİYE HUKUK M.

Nüfus Kaydı Düzeltilecek Kişinin yerleşim yeri, /KESİN

ÇARŞI BEKÇİSİ VE MAHALLE BEKÇİSİ ile işveren arasındaki ihtilaf

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

ÇEKİN İPTALİ

TİCARET M.

Borçlunun yerleşim yeri/KESİN

ÇEVRE KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİ

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ÇIRAK  ile işveren arasındki ihtilaflar

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

ÇİFTÇİ Mallarını Koruma BEKÇİSİNİN  KIDEM TAZMİNATI İstemi

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

ÇOCUK  Malları Konusunda Hakim Kararları

AİLE M.

Küçüğün yerleşim yeri /İHTİYARİ

ÇOCUK ile kişisel ilişki kurulması 

AİLE M.

Çocuğun oturduğu yer M. (boşanmaya ve evlilik birliğinin kor. ilişkin yetki hük. saklı), Davalının yerleşim yeri, Çocuğun ,ana babasının, vasisinin, birlikte yaşadığı kişi-nin bulunduğu yer/İHTİYARİ

DEMİR MADENİNİN mülkiyeti ile ilgili özel hukuk tüzel kişisi ile Devlet arasındaki ihtilaf

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

DENİZ İŞ Kanunundan Doğan Davalar

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

DENİZ TİCARET ihtilaflarından doğan dava

DENİZCİLİK İHTİSAS M.,

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ (Asker ile ilgili askerlik hizmetini ilgilendirmeyen)

İDARE M.

Kamu görevlisinin son görev yeri/KESİN

DİSİPLİN CEZASININ KALDIRILMASI (DSİ ile işçisi arasında)

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

ECRİMİSİL (Hazinenin açtığı Ecrimisil (işgal tazminatı))

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ

ECRİMİSİL (İşgal tazminatı)

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ

ECRİMİSİL (Kat malikinin ortak alanı işgal ederek kullanması nedeniyle)

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer, Davalının yerleşim yeri /İHTİYARİ

ECRİMİSİLE İTİRAZ (Devletin mülkiyet veya tasarrufundaki yerin işgali üzerine yazılan)

VERGİ MAHMEMESİ

Ödeme emrini düzenleyen dairenin bulunduğu yer/KESİN

EĞLENCE veya konaklama işyerinde yüzde ile çalışan kişiyle işveren arasındaki ihtilaf

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ   (Yaylaya elatmanın önlenmesi davası)

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ   (Zilyetliğin korunması davası)

SULH HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ (Kamu kurumu aleyhine komşuluk hukukuna dayalı açılan)

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ (Kamu kurumu aleyhine komşuluk hukukuna dayalı açılan)

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ (Kat Mül./İrtf. kurulmuş yerde bağımsız bölüm malikinin ortak yerlere)

SULH HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ (MERAYA)

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ (Salt zilliyetliğin korunması davası)

SULH HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ (Suya elatmanın önlenmesi davası)

ASLİYE HUKUK M.

Kaynak veya akarsuyun bulunduğu yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ (TAŞINMAZA)

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu YerBirden Fazla Taşınmaz Varsa Bunlardan Birinin Bulunduğu Yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ davası sırasında KİRACILIK SAVUNMASI

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ davası sırasındaKADASTRO GİRMESİ

KADASTRO  M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ ve ECRİMİSİL

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ELATMANIN ÖNLENMESİ, KAL VE ECRİMİSİL

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

ELBİRLİĞİ  (iştirak halindeki) mülkiyetin paylı  mülkiyete dönüştürülmesi davası

SULH HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

Elindeki mal haczedilmiş olan 3. kişinin mülkiyet davası

İCRA M.

İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN

EMEKLİ SANDIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ (Askeri ilgilendiren ve askeri hizmetle ilişkili)

ASKERİ YÜKSEK İDARE M.

ASKERİ YÜKSEK İDARE M./KESİN

ERGİN KILINMA (KAZAİ RÜŞT)

ASLİYE HUKUK M.

Küçüğün yerleşim yeri /KESİN

Eser, vekalet, nakliye, neşhir, adi şirket sözleşmesiyle adam ÇALIŞTIRANLA çıkacak ihtilaf

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

ESNAFLIK faaaliyetinde(3ten az kişinin çalıştığı) çalışanla işveren arasındaki ihtilaf

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

EŞ VE ÇOCUKLARIN aile hukuku çerçevesinde yaptıkları HİZMETten doğan davalar

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri/İHTİYARİ

EŞYA ALACAĞI ( Eşler arasındaki) davası

AİLE M.

Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN

EV HİZMETİNDE ÇALIŞANlarla işveren arasındaki ihtilaf

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

EVDE hastaya bakan HEMŞİRE ile işveren arasındaki dava

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

EVLAT EDİNİLEN Küçüğün Ana Babasının RIZASININ ALINMASI

AİLE M.

Küçüğün ya da ana babanın oturduğu Yer/İHTİYARİ

EVLAT EDİNME  

AİLE M.

Evlat edinenin oturma yeri, Birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri/İHTİYARİ

EVLATLIK İlişkisi Kurulması

AİLE M.

Evlat edinenin oturma yeri, Birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri/İHTİYARİ

EVLATLIK İlişkisinin Kaldırılması Davası

AİLE M.

Evlat Edinenin,Edinenlerin veya Evlat Edinilenin yerleşim yeri/İHTİYARİ

EVLERDE yapılan el sanatları işinde ÇALIŞANla işveren arasındaki dava 

ASLİYE HUKUK M.

Davalının yerleşim yeri, Sözleşmenin icra yeri/İHTİYARİ

EVLİLİĞİN FESHİ ( Mutlak Butlan Nedeniyle) 

AİLE M.

Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN

EVLİLİĞİN FESHİ ( Nisbi Butlan Nedeniyle)

AİLE M.

Eşlerden birinin yerleşim yeri, Eşlerin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer/KESİN

EVLİLİĞİN FESHİ (Gaiplik Sebebiyle )

AİLE M.

Davacının yerleşim yeri, Fesih gaiplik başvurusu ile birlikte açılmışsa kişinin Türkiyedeki son yerleşim yeri, Yoksa nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer, Yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer/KESİN 

Fazladan alınan İMAR HARCININ İADESİ (Fazladan alınan)

İDARE M.

İmar harcının kesildiği Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

GAİPLİK

ASLİYE HUKUK M.

Gaibin Türkiye'deki son yerleşim yeri, Bu yoksa nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer, Böyle bir kayıt yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer /KESİN

Geçersiz (batıl) İŞ SÖZLEŞMESİNE dayalı olarak taraflar arasında çıkan ihtilaflar

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri/KESİN 

GEÇİT HAKKI Verilmesi Davaları

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

GEÇİT HAKKI Verilmesi Davaları

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEM TESPİTİ  (Anonim Şirkette 1/10 hisse sahiplerinin)

TİCARET M.

Anonim Şirketin merkezinin bulunduğu yer/KESİN

GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (Anonim Şirkette)

TİCARET M.

Anonim Şirketin merkezinin bulunduğu yer/KESİN

GÜMRÜK PARA CEZASININ kaldırılması

VERGİ MAHMEMESİ

Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE işveren arasındaki dava

İŞ M.

Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyeri /KESİN

HACZE İTİRAZ

İCRA M.

İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN

Hacze katılacakların sıra cetveline itiraz

İCRA M.

İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN

HAKİM KARARI (Mal Ort. Rej. Ortaklığa Girecek Mirası Kabul Veya Red Hususunda)

AİLE M.

Davacı eşin yerleşim yeri/İHTİYARİ

Hakka dayalı ZİLLİYETLİK davası

SULH HUKUK M., ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

HAKSIZ RAKABETİN ÖNLENMESİ

TİCARET M.

Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ

HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARININ DÜZELTİLMESİ

TİCARET M.

Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ

HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ

TİCARET M.

Davalının yerleşim yeri, Olay yeri/İHTİYARİ

İCRA DAİRESİNİN YAPTIĞI İHALENİN FESHİ

İCRA M.

İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN

İCRA TAKİBİNE GECİKMİŞ İTİRAZ

İCRA M.

İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN

İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI, KALDIRILMASI VEYA İPTALİ

İCRA M.

İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN

İCRADA 3. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI

İCRA M.

İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN

İCRADA İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ (ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN)

İCRA M.

İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M., Mal başka yerde bulunuyorsa malın bulunduğu yer/KESİN

İCRADA KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ

İCRA M.

İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN

İCRADA OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SÜRE VERİLMESİ TALEBİ

İCRA M.

 İflasa tabi borçlunun muamele merkezi, diğer borçlunun yerleşim yeri, Yabancı ticari işletmenin Türkiyede merkez veya şubesinin bulunduğu yer/KESİN

İCRADA OLAĞANÜSTÜ SÜRENİN KALDIRILMASI DAVASI

İCRA M.

Olağanüstü süreyi veren mahkeme/KESİN

İCRADA OLAĞANÜSTÜ SÜRENİN UZATILMASI DAVASI

İCRA M.

Olağanüstü süreyi veren mahkeme/KESİN

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

İCRA M.

İşlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu İcra M./KESİN

İdari birim adının değişmesi nedeniyle NÜFUS KAYDIndaki idari birimin düzeltilmesi talebi

İLGİLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KESİN

İDARİ CEZAYA İTİRAZ (BELEDİYENİN  faaliyetten men cezasına)

VERGİ MAHMEMESİ

Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ CEZAYA İTİRAZ (BELEDİYENİN  işyeri kapatma cezasına)

VERGİ MAHMEMESİ

Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Asker  kişinin devlet memurluğundan çıkarılması)

ASKERİ YÜKSEK İDARE M.

ASKERİ YÜKSEK İDARE M./KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Asker  kişinin görevine son verilmesi)

ASKERİ YÜKSEK İDARE M.

ASKERİ YÜKSEK İDARE M./KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Asker  kişinin kendisine ek gösterge verilmesi talebinin reddi)

İDARE M.

Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Askeri hizmete ilişkin olmayan)

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Belediye Encümeninin verilen zararın tahsili kararına karşı)

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Belediyece şuyulandırılan taşınmazın  tapuca tescilinin yapılmaması)

İDARE M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Birlik üyesi belediyeye su borcunu ödeyinceye kadar su verilmemesi)

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Evlat edinmenin nüfusa işlememesi işleminin)

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Harp Okuluyla ilişiği kesilmesi işleminin)

ASKERİ YÜKSEK İDARE M.

ASKERİ YÜKSEK İDARE M./KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (İmar İşleminin iptali)

İDARE M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Kamulaştırma kararını iptal eden Belediye Encümeni kararının iptali)

ASLİYE HUKUK M.

Taşınmazın Bulunduğu Yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Komutanlığın malulen emeklilik isteminin reddine ilişkin)

ASKERİ YÜKSEK İDARE M.

ASKERİ YÜKSEK İDARE M./KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Lojman tahsis işleminin)

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (MEB da sözleşmeli statüsünde çalışanın harcırah istiminin reddi ned.)

İDARE M.

Kamu görevlisinin görvli bulunduğu yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Oda yönetim kurulu kararının iptali)

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Sahte nüfus cüzdanıyla yapılan vergi kaydının iptali)

VERGİ M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Sulama birliğince çiftçi adına sulama ücreti tahakkuk ettirilmesi)

İDARE M.

Zararı doğuran hizmet veya eylemin yapıldığı yer/KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Şehit ve yetim aylığı bağlanması talebinin reddine ilişkin kararın)

ASKERİ YÜKSEK İDARE M.

ASKERİ YÜKSEK İDARE M./KESİN

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ (Uzatmalı onbaşının eşinin dul aylığı bağlanması talebinin reddinde)

İDARE M.

Kamu görevlisinin son görev yaptığı yer/KESİN

İDARİ KARARIN İPTALİ (Belediye encümeninin kiralananın ruhsatının iptali ve tahliye kararı)

İDARE M.

İdari işlemi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ (Belediyece hafriyat toprağı dökülmesi nedeniyle yazılan)

VERGİ MAHMEMESİ

Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ (İmar Kanununun 21, 32, 40 ve 42. maddelerine göre kesilen)

VERGİ MAHMEMESİ

Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ (İmar mevzuatına aykırı bina nedeniyle verilen)

VERGİ MAHMEMESİ

Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ (Sahil şeridine izinsiz yapılan yapı nedeniyle kesilen)

VERGİ MAHMEMESİ

Cezayı kesen dairenin bulunduğu yer/KESİN

İdari sözleşmenin idarenin tek taraflı feshi nedeniyle oluşan ihtilafla ilgili dava

İDARE M.

İdari sözleşmeyi yapan medciin bulunduğu yer/KESİN

İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI

AİLE M.

Bulunulan Yer/İHTİYARİ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !