2/B ARAZİLERİ İLE İLĞİLİ SON HABERLER

Türel2-B'nin kaderi Anayasa Mahkemesi'nde

 

 

Anayasa Mahkemesi, Hazine adına orman dışına çıkarılan 2B arazilerinin satışını öngören kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmeye karar verdi

08 Mayıs 2009, Cuma 14:17:00


Anayasa Mahkemesi, Hazine adına orman dışına çıkarılan 2B arazilerinin satışını öngören 5831 sayılı "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmeye karar verdi.
CHP, Kanun'un, 5. maddesiyle 6831 sayılı Orman Kanunu'na eklenen ek madde 10'un, 8. maddesiyle 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na eklenen ek madde 4'ün, 1. fıkrasının "fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle" bölümünün, 8. maddesiyle 3402 sayılı Yasa'ya eklenen ek madde 4'ün 4. fıkrasının 1. tümcesinin, 8. maddesiyle 3402 sayılı Yasa'ya eklenen ek madde 4'ün 5. fıkrasının iptali yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.  
Yüksek Mahkeme, toplantısında, davayla ilgili ilk incelemesini tamamladı ve davayı esastan görüşmeye karar verdi.
CHP, Kanun'un şu hükümlerinin iptalini istiyor: "Orman sınırları dışına çıkarılan yerler, çıkarma işleminin kesinleştiği tarihten itibaren kazandırıcı zaman aşımı yolu ile iktisap edilemez" hükmü.
"Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir" hükmündeki, "fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle" ibaresi.
"Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapılabilir" hükmü.
"Madde kapsamındaki kadastro, ifraz ve tescil işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın yapılır" ibaresi.      2B yapı bedelleri, ödenmiş ecrimisillerden mahsup edilecek: AK Parti Antalya Milletvekili Menderes Türel, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, vatandaşların yapı bedellerinin geçmişte 2B arazilerinde ödedikleri ecrimisillerden düşülerek, mağduriy AK Parti Antalya Milletvekili Menderes Türel, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, vatandaşların yapı bedellerinin geçmişte 2B arazilerinde ödedikleri ecrimisillerden düşülerek, mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki teklifinin kabul gördüğünü açıkladı.
    Menderes Türel, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bütçesi'nin görüşülmesi sırasında, 2B yasasıyla ilgili söz alarak bir konuşma yaptığını duyurdu. Türel, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2B yasasıyla ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini hatırlattığını belirtti.
    Temmuz 2004'te, 2B arazilerine yapılmış yapıların devlet mülkiyetinde olduğuna dair kaçağı engellemek için bir yasa çıkartıldığını hatırlattığını ifade eden Türel, komisyondaki konuşmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "2004'ten sonra bu araziler üzerinde yapılan kaçak yapılar maalesef kısmen de olsa devam etmiştir. Tabii, yasa gereğince gerek Milli Emlak Genel Müdürlüğü gerekse Orman Genel Müdürlüğü bunlarla ilgili ecrimisil uygulamalarına da devam etmişlerdir." dedi.
    Konuşmasında, bu konunun çok sayıda vatandaşı ilgilendiren bir ayrıntı olduğuna dikkat çektiğini kaydeden Türel, "Ancak, şimdi 2B arazilerinin satışı gündeme geldiğinde, vatandaşlar buralarla ilgili ecrimisil ödemelerini de yapmış olmalarına rağmen, bu yapıların devletin yapısı olarak kanun gereğince kabul edilmesi çerçevesinde, yeniden satış bedelleri belirleniyorken, vatandaşların kendi yapmış olduğu yapılara da bu nedenle yeniden bir bedel ödemesi söz konusu olabilir. Vatandaşların geçmişte ödemiş olduğu ecrimisil bedelleri var ise bu rakam takdir edilen yapı bedelinden düşülerek vatandaşın mağduriyeti önlenmiş olur." ifadesine yer verdi.
    Menderes Türel, yazılı açıklamasında şöyle dedi: "Orman Bakanı Veysel Eroğlu da Türel'in verdiği bilgi ışığında yeni düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Buna göre, mülkiyet fiyat tespiti sırasında 2B arazilerindeki yapı bedelleri, daha önce ödenmiş bulunan ecrimisil bedellerinden düşülecek. Yeni hazırlanmakta olan 2B yasa tasarısı hazırlıkları, Türel'in uyarısına göre şekillenecek."

2B yasası ile kangren olmuş sorunlar çözülecek!

 

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2B ile gerçekten kangren olmuş, hükümetlerin yıllardan beri çözmek istediği, üzerinde şehirler, organize sanayi bölgeleri kurulmuş bu yerlerle ilgili problem tamamen çözülecek" dedi

 

 

80 bin konut için düzenleme isteniyor

 

                                                                                             AA19 Kasım 2011

Orman vasfını yitiren ve 2B olarak anılan arazilerin satışına ilişkin sorunlar büyük ölçüde çözüme kavuşturulurken, arazilerin durumlarına ilişkin bir başka düzenleme isteği de Akdeniz sahillerindeki belediye başkanlarından geldi.

Sahip olunan alanların imar kanununa uygun tapularının olduğunu, ancak bu yerlerin mevcut kıyı kanununa göre “kanuna aykırı” olarak görüldüğüne işaret eden belediye başkanları, sorunun bir an evvel TBMM'de tartışılmasını ve çözüme kavuşturulmasını istiyor.Sorunun çözümüne ilişkin bir araya gelen ve ortak tavır sergileme kararı alan aralarında ilçe ve beldelerin de bulunduğu 12 belediye başkanı çözüm konusunda ısrarcı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Necati Kale yaptığı açıklamada, Kıyı Kanunu ve Yönetmeliği'ndeki belirsizlik nedeniyle sadece Mersin'de 80 bin konut, iş yeri ve otelin imar kanuna uygun, fakat kıyı kanununa aykırı göründüğünü söyledi.

Devletin tapusuna ve belediyelere güvenerek buralardan yer alan, yatırım yapan insanların, bugün ne yapacaklarını bilemez hale geldiklerini ifade eden Kale, şöyle devam etti:

“Mersin sahillerinde bu sorunun çözümünü bekleyen 80 binin üzerinde konut bulunuyor. Bu alanların içerisinde yazlık sitelerden turistik otellere, devlet kurumlarından dev tesislere kadar çok sayıda bina var. Mevcut tüm bu yapıların ruhsatları ve imar planları var. Ancak yönetmelikteki bazı maddeler nedeniyle kanuna aykırı görünüyorlar. Hükümetimizin kıyı kanununu yeniden gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum. 2013 Akdeniz Oyunları'nın yapılacağı Mersin'de yatırımcıların gözünün korkutulmaması gerekir. Bölgemizin en büyük sorunu yatak kapasitesinin yetersizliği. Bu kanunun bir an önce düzeltilmesi, bölgedeki alanların yatırıma teşvik edilmesi ve yatak kapasitesini hızla arttırılması gerektiği düşüncesindeyim.”

Dosya, Başbakan Erdoğan'a gönderildi

Mersin'in en önemli turistik merkezlerinden biri olan Atakent Beldesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Hasan Uslu da, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarına güvenerek buraya çeşitli yatırımlar yapan insanların gelinen noktada taşınmazlarının yıkımıyla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekti.


Yapılan binaların ruhsatlı olduğunu, ancak “Kıyı Kanunu Yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle” kanuna aykırı duruma düştüğünü vurgulayan Uslu, “Bu sorundan şikayetçi 12 belediye başkanı olarak birlikte hareket etme kararı aldık. Konu hakkında bir sunum dosyası hazırladık ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan'a da gönderdik. Artık, 80 bin konutun geleceği Sayın Başbakan'ın kararına bağlı. Hükümetin konuyla ilgili gerekli adımları bir an önce atmasını istiyoruz” dedi.

“Akdeniz Oyunları öncesinde kent huzursuz”


Mersin'in bir diğer önemli turizm alanı olan Tömük beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Derviş Yıldırım ise, bu sorunun yıllardır beklediği gelişimleri büyük bir kararlılıkla yerine getiren Mersin'in hızını yavaşlatacağı görüşünde.


Mersin'de 2013'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nın şehrin tüm kurumlarına ve Mersinlilere büyük bir coşku getirdiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
“Herkesin yatırım yapmak için çırpındığı bir dönemde yatırım sahiplerinin böyle bir sorunla karşı karşıya kalması hepimizde deyim yerindeyse 'soğuk duş' etkisi yarattı. Sayın Başbakanımız ülkemizi yönetmeye başladığı günden bu yana sürekli çözüm odaklı adımlar atıyor. Yöneticiler olarak kendisinden tek beklentimiz, Güney'in incisi Mersin'in bu sorununa çözüm bulunması. Ülkemizin tanıtımında ve gelirinde çok büyük yeri olan Mersin, İzmir, Muğla ve Antalyagibi turizm merkezlerinde bu sorun bir an önce çözüme kavuşursa, yarının Türkiye'sinin çok daha güçlü olacağından kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“Yıkım demek, çok büyük ekonomik kayıp demek”

Mersin'in merkez Mezitli Belediyesinin CHP'li belediye Başkanı Uğur Yıldırım da, Türkiye genelinde sorunun çözüm beklediğini söyledi.
Hükümetin ve parlamentoda siyasi partilerin üyelerinin bir araya gelerek, konuya çözüm üretmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
“Sadece Mersin sahilinde bu sorunun çözümünü bekleyen yaklaşık 80 bin konut var. Bunların yıkımı demek, çok büyük ekonomik kayıp demek. O nedenle, hükümetin ve parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin üyelerinin bir araya gelerek, konuya çözüm bulmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü, yaklaşık 80 bin konut ve otelin yıkılması devletin bütçesini çok olumsuz etkiler. Neredeyse devletin bütçesine denk gelecek bir paranın yok olması demek. Türkiye geneline baktığımızda, Antalya, Muğla ve İzmirgibi illeri de düşündüğünüz zaman bu kayıp daha fazla olacaktır. İnanıyorum ki, TBMMbu konuya da, 2B gibi bir çözüm bulur.”

  Dağ, taş ne varsa satılık! Meclis'e sunulan yasa tasarısının kabul edilmesiyle köyü köy yapan orman, mera, yaylak, kışlak, çayır, harman yeri gibi alanların özel kişilere satılmasının yolu açılıyor.

 

 

TEXTLINK ALANI

 

 

 

 

87 yıllık Köy Kanunu'nda yapılan değişiklikle köylerde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve köylünün ortak kullanım alanlarının satışının önündeki tüm engellerde kalkıyor.

Tasarının 42. maddesinin 5. fıkrasında köy yerleşim planının belirlediği yerleşim alanı içinde kalan devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, Hazinenin mülkiyetinde olup kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazlar, vasfını kaybetmiş orman ve meralar ile köyün ihtiyaç duymadığı yaylak, kışlak, çayır, harman yeri ve benzeri ortak kullanım alanları köy yerleşim plânının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybediyor."MEDENİ KANUNA AYKIRI"


Tasarıyı Gazeteport'a değerlendiren Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Abdullah Aysu, Medeni Kanuna yer alan  "Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan  bütün sahipsiz yerler, sular ile kayalar, tepeler, dağlar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar özel mülkiyete konu olamaz" ifadesine rağmen kanunla bu alanların özel kişilerin kullanımına tahsisinin yolu açılmış olduğunu söyledi.


HAYVANCILIĞA DARBE!


Aysu, uygulamanın köyü köy yapan unsurların ortadan kalkmsına neden olacağını belirterek,"Buraların elden çıkarılması zaten gerileyen hayvancılığa yeni bir darbe demektir. Hayvanlar doğal besin yerine iyiden iyiye yapay besinlerle beslenmeye başlayacak. Tersine bu alanların korunması ve kullanılması özendirilmeli. Köyün köy olma, köylünün üretime devam edebilmesi açısından ortak alanların köylüde kalması hayati bir önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.


ARSA VURGUNCULARI İŞ BAŞINA


Abdullah Aysu, 87 yıllık Köy Kanunu'ndaki değişiklikle köylerde orman vasfını kaybetmiş  2B  alanların da kişilere satışın imkan verildiğine dikkat çekerek bu alanların kentsel kullanıma açılarak arsa vurguncularının hedefi haline getirildiğini söyledi.PARAGÖZ YAKLAŞIM


Hükümetin hazırladığı tasarıyla mera, yaylak, kışlak gibi alanları sadece kullanılıp kullanılmamalarına bakarak "paragöz" bir yaklaşım içinde olduğu eleştirisinde bulunan Abdullah Aysu, şöyle konuştu:"Köylülerin ortak alanları olan bu yerlerin üretim için gerekli doğal-ekolojik değerler, biyo-çeşitlilik bakımından korunması gerekir. Ancak, bu kanun taslağı ile köydeki tarım topraklarına kent toprağı gibi değer biçen bu yaklaşım getiriliyor, bunu anlamak mümkün değil. Türk tarım hayvancılığı adına son  derece yanlış bir karar".SATIŞ GELİRİ NASIL PAYLAŞILACAK?


Bu yerler valilikçe köy tüzel kişiliği adına tapuya tescil ediliyor. Aynı maddenin 6. fıkrasına göre ise bu alanlar plana göre en çok 2000 m2 olarak köy nüfusuna kayıtlı kişilere satılabilecek. Satıştan elde edilecek gelir ise köy tüzel kişiliği ve il özel idaresi arasında paylaştırılacak.

YASA TASLAĞI NE DİYOR?


Yasa taslağı Türkiye Köyler Birliği kurulmasını öngörüyor.  Birlik, merkezi idarenin karşısında muhtarların bir temsil platformu olarak kurulacak. Ancak birliğin temsil düzeyi son derece düşük 500 köyden bir temsilci katılabiliyor. Yani alınack kararlarda merkezi idare tek söz sahibi olacak.

Yasada üretici birlikleri, kooperatifler, sendika ve diğer gönüllü kuruluşlar gibi yerel örgütlenme kapasitesini arttırıcı taraflar yok sayılıyor. Ayrıca bu yasa taslağı meclisten geçtikten sonra nüfusu 250’den aşağı olan yerlerde köy kurulamayacak.(GAZETEPORT

 

ON SORUDA YENİ HAZIRLANAN 2B SATIŞ YASASI TASLAĞI

 

1)SATIŞ BEDELİ NASIL BELİRLENECEK ?

Taşınmaz, belediye ve mücavir alan içindeyse bin metrekareye kadar olan kısmı, rayiç bedel ve emlak vergi değerinin toplamının yarısı üstünden satılacak. Bin metrekareyi aşan kısım için ise rayiç bedel üstünden rakam belirlenecek.


Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan taşınmazlar için ise rayiç bedel ve emlak vergi değerinin toplamının yarısı üzerinden rakam belirlenecek.

2)KİMLER HAK SAHİBİ SAYILACAK?


Yasanın yürürlüğe girmesinden önceki kadastro tutanaklarına göre 2b alanlarını kullandıkları belirlenen kişiler, belirlenen satış bedeline itiraz etmemek kaydıyla hak sahibi sayılacaklar.


Kadastro tutanakları, yasadan sonra tekrar güncellenecek.

 

3)TARIM ARAZİLERİ DİĞER ARAZİLERDEN NASIL AYRILACAK ?


Düzenlemede, 2B’den yararlanacak çiftçilerin mağdur olmamasını sağlayacak fiyatlandırma yapılacak. Bu açıdan tarım arazisi ile lüks konut ve villaların yer aldığı 2b arazi fiyatları birbirinden ayrılarak farklı olarak fiyatlandırılacak.

 

 

4)TOKİ’YE DEVREDİLECEK ARAZİLER NASIL BELİRLENECEK ?

Devredilecek arazide yoğun ve herhangi bir afette ( deprem, heyelan, su baskını ) can kaybı riskini doğuran şekilde kaçak ve çarpık yapılaşma varsa, arsa Kentsel Dönüşüm uygulaması için TOKİ’ye devredilecek.

Bu devir bedelsiz olarak gerçekleştirilecek ve her türlü harçtan muaf olacak, devre konu 2b arazi üzerinde kaçak yapısı bulunan vatandaşların binalarının enkaz bedeli hesaplanacak, hesaplanan bu enkaz bedeli, verilecek konut peşinatına sayılabileceği gibi kaçak yapı sahibi anlaşmaya yanaşmazsa bu bedel acele kamulaştırma yoluyla kaçak yapı sahibine ödenerek kaçak yapı yıkılarak 2b arazisi tahliye edilecek.

 

5)BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK ?


Başvurular, yasa yürürlüğe girdikten sonra hak sahipliği durumuna göre üç ile altı ay içinde yapılacak.


6)SATIŞ BEDELİ NASIL ÖDENECEK?


Satış bedeli peşin ya da taksitle ödenebilecek. Taksitli satışlarda bedelin yüzde onu iki ay içinde, kalanı ise dört yılda sekiz taksitte ödenecek.

 

7)SATIŞ İŞLEMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Satış işlemleri ise, başvuru tarihinden itibaren en geç altı ayda tamamlanacak.

 

Basın ve Yayın organlarınada yer alan 2b arazisi ile ilgili soru ve cevaplar

ibrahim dülger : cihangir bey merhabalar bayramınız mübarek olsun.sizlere 2 soru soracağım vereceğiniz için şimdiden teşekkür ederim.2b arazi yasası yakın zamanda çıkacağı söyleniyor.benim 2b arazisi ile alakam yok fakat bu arazilerden alabılır mıyım?eğer alabılırsem istanbul avrupa yakası veya kütahyada düşünüyorum.bu arazilerin nereler olduğunu ...
2011-11-08 15:27:22

Cihangir Dönmez : 2b araziler kadastro işlemine tabii tutuldu ve kullanıcısı belirlendi ancak her 2b arazi develet tarafından satışa sunulacak diye bir kural yok, 2b arazi için d...

Adnan Avcu : Cihangir bey;Hükümet tam 10 yıldır 2b yasasını çıkaracağız diyor.Fakat şu ana kadar tarih olarak net bir zaman vermediler.Sizin acaba bu konuda bir malumatınız ...
2011-11-05 20:37:23

Cihangir Dönmez : Benim tahminim Van depremi nedeniyle kaçak yapılar ve tehlike arz eden yapılarla ilgili ceza kanununda ve kat mülkiyeti kanunda yapılacak düzenlemeler öen alındı, bütçe kanunu arasında çıkarılabilirse bunlar bu yıl bitmeden çıkacak, 2b yasaı ancak 2011 yılının ilk üç ayında çıkar diye düşünüyorum.Ancak öngörüm kaçak yapılarla ilgili çıkacak yasalar kapsamında kentsel dönüşüm alanında kalacak bir çok 2b arazisi işgalcisine satılmayacak üzerindeki varsa kaçak yapı enkaz bedeli ödenerek kamulaştırılacak, bu kamulaştırma bedeli talep halinde toki projelerinden ...

Kamil Görgeç : Cihangir bey,yaklaşık 4 dönum içinde ev bulunan bir 2b arazisini yabancı uyruklu bir arkadaşıma almak istiyoruz fakat sakıncaları nelerdir yenı yasayla tapu alabilirmiyiz? tc nufuslu oarak kendı ustume alınsa dah...


2011-10-29 23:27:34

Cihangir Dönmez : Alımı kendi adınıza yaparsanız daha risksiz olur.

Mustafa Kılınç : sn Cihangir bey daha önce bankalara ipotek ve haciz bulunan arsamızın 2b arazisine geçtikten sonra hacizler ve ipotekler ne durumda olacak borç devam etmekte iken,ayrıca 2b yasası çıktıktan sonra bulunan bu haciz ve ipotekler deva...


2011-10-05 01:21:28

Cihangir Dönmez : Arsanız 2/b arazisi haline geçtiyse bankalar açısından teminat teşkil etmez, ancak arsanın üzerinde yapı varsa enkaz haczine tabii olur. 2b yasası çıktıktan son...

Yavuz SARI : Cihangir Bey;2b arazisi üzerine kayıtlı bir kişi bu yeri 2. bir kişiye şu şekilde devretmiş.Noterden satış vekaleti vermiş.Köy senedi yapmış.Emlakçıda anlaşma imzalamış.Şimd...
2011-10-04 21:46:19

Cihangir Dönmez : Öncelikle alacağınız arsanın 5831 sayılı yasa kapsamında yapılan kadstro işleminde kimin adına kullanıcı olarak tespit edildiğine bakın devir zincirini takip ed...

A.Yalçın öğütcan : sayın üstad.Orman arazisine ev yapmaktan Sulh ceza mahkemesinde dava devam ederken orman kadastrosu bu yeri 2B ilan etti ve kisinleşti.Mahkemeye 2Bnin kesinleştiğini söylememize rağmen dinlemedi ve araştırmadan hükümle birlikte evin müsaderesine karar verdi.Müsadere açısından kararı temyiz ettik Yargıtay karar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinden temyiz olanağı bulunmadığından inceleme yapmadan dosyayı iade etti. Şimdi orman idaresi Kesinleşmiş 2B arazisinde bulunan evin boşaltılmasını ve teslimini istiyor ne yapabiliriz. saygılar...
2011-10-04 16:32:59

Cihangir Dönmez : Mahkeme kararı ilk işgalde ( suçun işlendiği tarihte ) orman arazisi olduğu için vermiş Mahkemenn kararı doğru, Milli Emlak idaresine başvurun 2b kararının kesi...

selma gül : İyi günlerKavacıkta kat mülkiyet tapusu olan ve iskanı alınmış bir binadan daire almayı düşünüyoruz.Yalnız 1 ay önce bir kısmı 2b arazisi dir diye bir şerh konulmuş ve tapu müdürlüğünde bu şerh görünmektedir.Şu anda banka kredi vermemektedir.Müteahhit ise herhangi bir şey olmıyacağını s...
2011-10-04 09:10:04

Cihangir Dönmez : 2B satış yasası çıkmadan bu daireyi almayın, büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

serdar bircan : sy. cihangir bey ben çekmeköyde kendine ait 2b arazisini satan birisi var (yavuz selim mah.)ben bu arsayı almayı düşünüyorum acaba nelere dikkat etmem gerek. bana ileride çok sıkıntı çıkarır mı. bilgilend...


2011-09-29 18:37:59

Cihangir Dönmez : Serdar bey size satılmak istenen arazi ile ilgili belgeleri görmeden son durumunu incelemeden size vereceğim cevap yetersiz olur.

ali durmaz : Sayın Cihangir Dönmez dedem 1990 yılında şimdi 2b olan arazilerinin küçük bir kısmını satmak için verdiği vekalette ölümümden sonrada geçerlidir ibaresi alıcı kişiler tarafından habersizce ekletilmiş ve dedem 1993 yılında vefat etmiştir daha sonra kalan arazilerde dedemin vefatından 3 ay sonra bu kişiler tarafından üstlerine geçirilmiştir bu yerler şu anda 2b arazisidir bu arazilerimizi nasıl geri kazanabiliriz saygılar.....

2011-09-24 16:47:04

Cihangir Dönmez : 2b arazisi vekaletle kimsenin üzerine geçmez, arazilerde yapılan 5831 Sayılı Kadastro çalışmasına süresi içinde itiraz edebilirsiniz, ancak kadastro yapıldığı t...

erkin yıldız : cihangir bey bizim arazimiz önceden tapuluydu ama 2b arazisi denilerek tapularımız iptal edildi peki şimdi arazilerimiz bize bedelsiz geri verilecekmi yoksa tekrar satın alacakmıyız?...
2011-09-19 20:55:35

Cihangir Dönmez : Yasa tasarısında evveliyatı tapulu olan arazilerin emlak vergisinin yarısı bedelle geri iade edileceği yönünde madde var, ancak tapunun evveliyatında iskan yada...

nevzat Aktaş : cihangir bey dava sonucu 2b arazisi kabul edilmiş bir yaylamız var. fakat yaylaya son onbeş yıldır göçen akrabamız yaylanın üçte birinin kendisine ait olduğunu iddia ediyor mahkemede. v...


2011-09-07 00:21:10

Cihangir Dönmez : Kadastro işlemine itiraz ettiyseniz mahkemenin sonucuna göre işlem yapılır.

Fatih Süzen : Merhaba, benim gebzede tapulu ancak 2b arazisi içinde gözüken tek katlı bir evim var.Seçimlerden önce üzerine bir kat attım ruhsat izni olmadığı halde.Ceza kesildi; ödedim ancak bu sefer de mahkem...


2011-07-28 18:42:21

Cihangir Dönmez : Kaçak yapı ile ilgili hem imar cezası ödersiniz hemde imar kirliliğine neden olma suçundan ceza alırsınız. 2b yasası yıl sonuna kadar meclisten geçecek satışlar...

Sevilay Ekim  : Sayın Hocam. Benim eşimden kalma 2B arazisi üstünde bir bölümü restorant bir bölümü zeytinlik , birde evim bulunmataolup , hepsi tek parsel üzerindedir. Vefaat eden eşimin borcundan dolayı geçe...


2011-07-06 12:13:19

Cihangir Dönmez : Enkaz haczi aslında hazine arazisi üzerindeki kaçak yapıya ilişkin, arsanın zemini hazineye ait olduğu için haczedilemiyor, ancak uygulamada kaçak yapıyı yıkmıy...

Mehmet Bilgi : Hocam iyi günler,2B arazisi üzerinde bulunan bir yapının haczi mümkün mü? Zilyedlik hükümlerine dayanılarak haciz işlemi yapılabilinir mi? Yoksa bu yapılar kanunsuz kabul edilip...
2011-06-24 17:37:44

Cihangir Dönmez : Enkaz haczi yöntemi ile haczi yapılabilir uygulamada enkazı balediye yıkmıyor böylelikle haczi yapan bir anlamda zilyet oluyor.

Ümit KAMANLI : Cihangir bey bilgi paylaşımınızdan dolayı teşekkürler. Hazırlanmakta olan 2b yasasının içerğinde Sit alanı içerisindeki 2b arazilerinin durumu ne olacak. Sit alanı içerisde bulunan 2b arazisini şimdi almak istersek çokmu risk almış oluruz... Teşekkürler......
2011-05-25 13:15:05

Cihangir Dönmez : Şu andaki tasarıda sit alanları ilgili bir düzenleme yok ancak hangi 2b arazilerin vatandaşa satılacağı konusundaki tasarruf Maliye Bakanlığına verilmiş bu nede...

ahmet karabulutahkarabulout : 2b arazileri ile igili daha öce verddiğiniz cevaba candan teşekkür ederim.yalnız bir konuyu sormayı unutmuşum.bu konudada beni aydınlatırsanız çok sevinırim.önceki sorumdada belirttiğim gibi 2b arazisi diye aldığım yerdeki evim orman kadastorasının yanlış hudutlandırması sonucu orman arazisinde bulunuyor.son olarak bu senekı kadastorasındada ormand...
2011-05-03 21:37:13

Cihangir Dönmez : Orman alanında kalıyorsa 2b olduğu konusunda dava açın zaten Orman İdaresi Elmalı köyünde 2b niteliğinde olan bu şekilde kadastrosu yapılan, askıya çıkan askısı...

ahmet karabulut : Sayın Cihangir bey;2b arazileri için sitenizde aydınlatıcı cevaplarınız bir halk hizmetidir.Kim ne derse desin bu himetlerinizden dolayı sizi kutlarım.Bende 2b maduruyum.Orman idaresi telini çekmek sureti ile sınırını belirlemişti.1993 yılında sınırdaki telin dışından 2b arazisi diye bir yer aldıım üzerine evde yaptım.18 yıldır içinde oturmaktayım.2005 yılında orman idarei ıle mahk.lik olduk.beykoz

1.sulh ceza mak.mesi evin


2011-04-24 21:43:13

Cihangir Dönmez : Bu yorumunuz için teşekkür ederim.Asliye ceza mahkemesindende farklı bir karar çıkmaz.Konu ceza değil mülkiyetin çözümlenmesi, anlaşıldığı kadar eviniz orman ta...

hakan kaya : iyi günler nermin çivilciler bizim sultanbeylinde arsamız var, vergilerinin bi kısmı ödenmiş babam hem kalan vergilerini hemde 2b arazisimi diye belediyeye gitti babama sizin arazi istimlak yeri olarak ayrılmış dediler okul yapılacakmış tapuyu alabilmemizin bi yolu varmıdır iyi günler....
2011-04-19 18:57:10

Av. Nermin Çiviciler : Hakan bey, 2B arazileri kişi mülkiyetinde değil Hazine mülkiyetinde olan yerlerdir. Eğer yasal düzenleme çıkarsa bu tip alanlar zilyetlerine (kullanıcılarına) b...

orhan ünal  : iyi günler ben bir bahçe satın aldım 2b arazisi tapusu yok.burdan 10 yıl önce tapu kadostro geçmiş ben bahçe aldığım kişiyle karşı köylüler kavga olduğu için benim aldığım tarlayı 2b olarak yazdırm.

..
2011-04-18 11:58:30

Av. Nermin Çiviciler : Orhan Bey, 2B arazileri 1981 yılından evvel orman vasfını fen bakımından kaybetmiş öncesi orman olan yerlerdir. Bu tespiti de orman kadastro komisyonları yapar....

NURİYE KARAMAN : 2B arazisinde evim var. yanlış tesbit yapılmış askıda itiraz süresini geçirdim. Tedbir ve itiraz davası açmak için zaman aşımı varmıdır.


2011-03-11 14:00:28

Av. Nermin Çiviciler : Nuriye hanım,askı süreleri hak düşürücü sürelerdir,maalesef yapacak bir şey yok
Bu haberin içeriğinde  "İlgili Kanun kapsamında bazı arazilerin kısmi olarak satışlarının da yapıldığı belirtildi" şeklinde gerçeğe, Anayasamıza ve ilgili Kanuna açıkça aykırı vatandaşı yanıltıcı mahiyette bir ifade kullanılmıştır.

İstanbul'un köylerinde ve aynı zamanda tüm Türkiye'de 5831 Sayılı Yasa kapsamında yürütülen kullanım kadastrosu çalışmaları, İlgi 5831 Sayılı Kanun gereği 2B arazilerin tamamının Maliye Hazinesi adına tapuya tescili amaçlıdır.

5831 Sayılı Kanun kapsamında bu araziler üzerinde yer alan yapılar ve zilyet olanlar tespit edilerek, askı ilanından sonra kesinleştirilerek Tapunun beyanlar hanesine işlenecektir.

 DEVLET VE 5831 SAYILI KANUN AÇISINDAN;

KONU AÇIKÇA MALİYE HAZİNESİ ADINA TAPUNUN TESCİLİ ÜZERİNDEKİ İŞGALCİNİN TESPİTİDİR.
 
Bu tip arazilerin kısmi satışları yapılması bir yana, tespit edilen zilyetlere 10 yıl geriye dönük olarak çok yüksek oranlarda ecrimisil `'haksız işgal tazminatı `' tahakkuk ettirilip Vergi Dairelerince tahsil edilmektedir.
 
2B arazilerin vatandaşa satışı ile ilgili olarak çıkarılan 2924 Sayılı Yasanın satışla ilgili hükümleri Anayasa Mahkemesince Anayasamızın 169 ve 170. maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir.
 
Bu nedenle Anayasamızın 169 ve 170. maddeleri değiştirilmeden yada Anayasa Mahkemesince iptal edilinceye kadar geçerli olacak yeni bir Yasa çıkarılmadan 2B arazilerin vatandaşa satışı Kanunen mümkün değildir.

Maliye Hazinesinin bile 2B arazilerle ilgili olarak satış, kiralama, intifa, irtifak , kamu kurumuna tahsis gibi işlemler yapması bile Anayasamızın 169. ve 170. maddelerine aykırıdır.
Bunun tek istisnası eylemli orman olduğu tespit edilen 2B arazilerin Orman Bakanlığının talebi üzerine, Milli Emlak tarafından tekrar ağaçlandırılarak orman yapılmak üzere Orman Bakanlığına tahsisi işlemidir.
Ancak buna rağmen birtakım Belediyelerin 2B alanların olduğu bölgelerde, 2B  arazileride kapsayacak şekilde imar planları yaptıkları, bu İmar planlarını  askıya çıkararak kesinleştirmek istedikleri gözlemlenmektedir.
İmar planları DOP kesintisi gerektiren işlemlerdir satışa, kiraya, intifaya Anayasanın 169. ve 170. maddeleri gereğince konu bile edilemeyen 2B araziler üzerinde imar planı yapılması bu alanların konuta, ticari sahaya, hizmet binalarına uygun olarak parçalanması Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin kararına aykırıdır.

İdari yargı bu İmar Planlarına vatandaş tarafından yapılan itirazlara 2B arazilerde vatandaşların hak sahibi olmadıkları gerekçesi ile red kararları vermektedir.
Ancak İdari Yargının gözetmek zorunda olduğu en önemli husus, vatandaşın değil Belediyelerin bile  2B alanlarında İmar Planı yapmaya haklarının olmadığı ,yapılan İmar Planlarının Anayasanın 169 ve 170. maddelerine ve Anayasa Mahkemesinin kararına açıkça aykırı olduğudur.
 
2B ile ilgili tüm vatandaşlarımızın, 2B arazilerle İlgili Kanun kapsamında bazı arazilerin kısmi olarak satışlarının yapıldığı şeklindeki habere kanmamalarını, bu tip gerçeğe aykırı haberlerle  2B arazilerin tapusu veriliyor bende satın alayım şeklinde dolduruşlara gelmemelerini öneriyorum.
SON SÖZ : 2B arazilerin vatandaşa satışı ile ilgili tek kelime içeren, tek bir Kanun yürürlükte değildir, Devlet dahi Kanun çıkmadan 2B arazileri satamaz, kiraya veremez. ANKARA - Üzerinde çalışılan düzenlemeyle belediye mücavir alan sınırları içinde yapılaşma bulunan yerlerdeki binaların, kullanım alanlarıyla birlikte, rayiç bedel üzerinden ve 4 yıl vadeyle hak sahiplerine satılması öngörülüyor.        

Yaklaşık 4 yıldır tartışılan 2-B arazilerinin satışına ilişkin yasa taslağı konusunda çalışmalar hızlandırıldı. Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde yer aldığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkililerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli çalıştay ve toplantılar da gerçekleştiriliyor.        

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2-B alanlarıyla ilgili kadastro ve tescil çalışmalarındaki son durumun da ele alındığı toplantılarda, orman dışına çıkarılan Hazine arazilerinin değerlendirilmesi konusundaki yasa taslağına da son şekli verilmeye çalışılıyor.
       
VATANDAŞA RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATIŞ
Halen üzerinde çalışılan taslak ile 2-B'lerin bir bölümünün tekrar ormana dönüştürülmesi, üzerinde yerleşim yerleri bulunanların hak sahiplerine satılması, daha önce tapu verilenlerin de harca tabi değer üzerinden eski sahiplerine iadesi planlanıyor.  

 

2-B’de çalışmalar satışın rayiç bedel üzerinden mi yoksa emlak bedeli üzerinden mi yapılacağı noktasında tıkandı. Emlak bedeli dikkate alınırsa gelir 6.7 milyar TL’de kalacak. Rayiç bedel istenirse 25.8 milyar TL’yi bulabilecek. Maliye rayiç bedelden devir istiyor ancak rayiç bedelleri tespit edecek milli emlak kontrolörleri birsüre önce lağvedilmişti.

Yılan hikayesine dönen 2-B arazilerinin satışı, ekonomi yönetiminde yaşanan ‘bedel’ anlaşmazlığıyla tıkandı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) Pazartesi günkü toplantısında masaya gelen taslak kabul görmedi. Bu nedenle 2-B uygulamasına ilişkin yeni baştan bir çalışma yapılması gerekiyor. EKK’da 2-B arazilerinin satışıyla ilgili uygulamada ‘rayiç bedel - emlak bedeli’ anlaşmazlığı çıktı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B arazilerinin ‘rayiç bedel’ üzerinden satılmasını isterken, Maliye Bakanlığı bürokratları tarafından hazırlanan taslak ‘emlak bedeli’ni de dikkate alarak ‘emlak -rayiç bedel ortalamasıyla’ satış öngörüyor. Maliye Bakanı Şimşek’in, ‘rayiç bedel’ savunmasına rağmen Bakanlığın hazırladığı metinde emlak değerinin yer alması üzerine EKK toplantısında Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun durumu eleştirdiği öğrenildi. Eroğlu’nun toplantıda Şimşek’e, “Siz rayiç bedel diyorsunuz amaburada hazırlanan metin başka bir öneri sunuyor. Bununu netlik kazanması gerekiyor” dediği kaydediliyor. Pazartesi günü gerçekleşen toplantı çıkışında Bakan Eroğlu, “Bütün bakanlar, düşüncelerini ortaya koydu. Buna göre taslak yeniden düzenlenecek’’ demişti.

Şimşek’in 2-B arazilerinin satışında rayiç bedelin dikkate alınmasını istediği, EKK’da da bu görüşünü dile getirdiği belirtiliyor. Bu kapsamda Bakan Şimşek’in satılacak olan 2-B kapsamındaki taşınmazların emlak vergi değerinin sonderece düşük olacağını, rayiç bedelle satışın taşınmazların hakettiği değer üzerinden satışı anlamına geleceğini vurguladığı belirtiliyor. Rayiç bedelle satış, hesaplamalarda da şimdiden 25.8 milyar liralık bir gelir hedefi ortaya koyuyor.

Taslak ne diyor?EKK’da masaya gelen veMaliye Bakanlığı bürokratlarınca hazırlanan taslakta ise rayiç bedelle satış öngörülmüyor. Taslakta, “belediye mücevir alanları içindeki 2-B arazilerinin ‘emlak vergi değeri ile rayiç bedel ortalaması alınarak bulanacak yeni değer’ üzerinden satışı, belediye mücavir alanları dışındaki arazilerin ise ‘emlak vergi değeri’ üzerinden satılması” planlanıyor. Maliye bürokratları ayrıca, satış için sadece emlak değerinin dikkate alınması halinde gelirin 6.7 milyar lira, sadece rayiç bedelin dikkate alınması halinde bedelin 25.8 milyar lirayı bulabileceğini belirtiyorlar. Ancak EKK’ya önerilen her iki değerin ortalaması yöntemiyle satışın yapılması halinde bedelin 11 milyar lira olacağını ifade ediyorlar.

Kaygılar arttı

Pazartesi günü yapılan EKK toplantısında 2-B yasasının Meclis’e sunulmaya hazırhale geldiği yönündeki ifadelere rağmen, tasarıya son şeklinin verilememesi kaygıları da arttırdı. 2-B arazilerinin nasıl satılacağına karar veremeyen ekonomi yönetimi uyuşmazlığı çözüp, tasarıyı yenibaştan çalışmak zorunda. Konuyla yakından ilgili bazı üst düzey bürokratlar ‘tasarının 2012 yılı Şubat ayını bulabileceğini’ ifade ediyorlar.

Kıymet takdirini kimler yapacak?

2-B arazilerinin hem değer tespitini yapacak hem de satışını gerçekleştirecek olan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, hükümetin son Kanun Hükmünde Kararname’yle yapılan değişiklikle büyük bir yara almıştı

Hükümet, 659 sayılı KHK ile 2B çalışmalarını yürüten ve koordine eden Milli Emlak kontrolörlerini lağvetmiş ve yerlerine başka bir birim kurulmamıştı. 2-B çalışmasını yürüten Milli Emlakçılar’ın, tenzil-i rütbeyle memur kadrosuna alınmasıyla başlayan süreçte, özellikle taşrada çalışmalar durdu. Yeni düzenlemeyle denetmenler de uzman memur yapıldığından illerdeki inceleme işleri de durmuş durumda. Bu durum şu anda kıymet takdiri çalışmaları, ilerdeki dönemde de arazilerin satışı için büyük bir risk olarak görülüyor. 2-B’lere yönelik yapılması beklenen başvuru sayısı yaklaşık 1 milyon olarak hesaplanıyor. Öte yandan 2B çalışması kapsamında 4070 sayılı yasa ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin de 2-B tasarısıyla gündeme alınması üzerinde durulduğu belirtiliyor. Toplam başvuru sayısının bu durumda 1.2 milyonu bulabileceği ifade ediliyor.

 

 

  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !